Informace o Projektu středočeského jízdného

Informační letáky k Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který je realizován od 1. 9. 2018.

Publikováno v kategorii Různé.