Investiční klub

V pátek 7. 12. se v zasedací části školní knihovny poprvé sešel nově vzniklý Investiční klub. Vznik klubu iniciovali dva studenti čtvrtého ročníku Šimon Klazar a Duc Nguyen.

Cílem klubu je šířit finanční gramotnost a povědomí o základech ekonomie mezi studenty zábavnou a naučnou formou, kterou zprostředkovává otevřená diskuse mezi všemi členy klubu. Diskuze je podložená validní a pečlivou rešerší zajišťovanou oběma zakladateli.

Na první schůzi panovala přátelská atmosféra, která naznačila, že v klubu budou studenti rádi trávit čas i nadále.

Benjamin Kmoch, V8A

 

 

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.