Máme radost

Dne 27. 3. 2018 se Eliška Rosická (1. místo v okresním kole) a Tadeáš Petrů (4. místo v okresním kole) jakožto úspěšní řešitelé vydali do Prahy na krajské kolo MAO.

Oba se stali úspěšnými řešiteli i krajského kola. Eliška obsadila 9. místo a Tadeáš 20. místo (oba v první polovině soutěžících).

Dne 17. 4. 2018 pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo Ma­te­ma­tic­ké olym­pi­á­dy pro žá­ky 6., 7. a 8. tříd a primy, sekundy a tercie na ví­ce­le­tých gym­ná­zi­ích.

V kategorii Z6 se na první místo vyhoupla Eliška Podhorová (V1A) a jen o jeden a půl bodu méně získala Anna Vanková (V1A), což odpovídá čtvrtému místu. O páté až šesté místo se dělí Kryštof Bednář (V1A).

V ka­te­go­rii Z7 zvítězila se 12 body žákyně na­še­ho gym­ná­zia Agáta Šimůnková (V2A) a na sedmém místě skončil žák Jan Koleček (V2A). Svatopluk Boček (V2A) se dělí o 9. až 10. pozici.

No a v kategorii Z8 žákyně Alena Votavová (V3A) je na 5. až 6. pozici, o 7. až 8. místo se dělí Nikola Kouřilová (V3A) a Miroslav Mlynka (V3A) zůstal na 11. až 12. místě.

Blahopřejeme k úspěchům a přejeme vám v dalších ročnících podobnou úspěšnost.

Předmětová komise matematiky

 

Publikováno v kategorii Matematika.