Matematická olympiáda pro SŠ – 73. ročník

Pokud se chcete zúčastnit letošního ročníku MO, oznamte to svému vyučujícímu matematiky do konce září. Během prosince a ledna proběhnou ve škole konzultace k jednotlivým příkladům.

Na webu MO https://www.matematickaolympiada.cz/mo-pro-ss/rocnik/73-rocnik
se již objevila nejen zadání úloh domácího kola, ale i sady návodných a doplňujících
úloh. Dále zde naleznete termíny pro odevzdání domácího kola, pravidla soutěže a termíny konání oblastních a krajských kol.

Brzy se také rozběhnou prezenční kurzy pro studenty. Na tyto kurzy se zájemci
mohou přihlásit na https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses .

Účastníci se musí k soutěži (ve správné kategorii) registrovat na OSMO
https://osmo.matematickaolympiada.cz/.

Těšíme se na úspěšné řešitele

Komise matematiky

Publikováno v kategorii Různé.