Nabídka matematických soutěží

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity s podporou MŠMT a ČMS nabízí studentům, které baví matematika a chtějí se v tomto oboru dále rozvíjet, následující aktivity.

V BRněnském KOrespondenčním Semináři <https://brkos.math.muni.cz>
*BRKOS* na řešitele čeká 5 sérií po 8 netradičních matematických úlohách, z nichž polovina je vždy spjata s vybraným tématem. Celý seminář probíhá na dálku – studenti sepíší svá řešení úloh, odevzdají je do daného termínu elektronicky na náš web, my je opravíme, ohodnotíme a pošleme zpět na mailovou adresu spolu se zpětnou vazbou. Je to tedy skvělá příležitost, jak si rozšířit obzory a naučit se něco nového. Podrobnější informace o průběhu semináře spolu s první sérií úloh je možné nalézt na našem webu. *Termín odevzdání řešení první série je 17. 10. 2022.*

Nejlepší řešitelé semináře mohou získat hodnotné ceny, odpuštění přijímacích zkoušek na matematické obory PřF MUNI a možnost zúčastnit se dvou týdenních matematických soustředění v únoru a na konci srpna.

Ve dnech *30. 9. – 3. 10. 2022* v Obůrce u Blanska proběhne MAtematickýSeznamovací Kurz prO maTuranty <https://www.math.muni.cz/pro-uchazece/uchazeci-bakstudium/seznamovaci-kurz.html>
*MASKOT* – akce plná matematických přednášek, her a dalšího programu. *Přihlašování je otevřené do 23. 9. 2022.* Další informace a odkaz na přihlášku jsou zveřejněné na webu akce, případně nás kontaktujte na mailové adrese seznamovak@math.muni.cz <mailto:seznamovak@math.muni.cz>.

*Ve středu 30. 11. 2022 od 16 do 19 hodin * pak také proběhne matematická týmová online soutěž *Mathrace* <http://brkos.math.muni.cz/mathrace/>. Přihlašování a další informace můžete najít na webových stránkách soutěže.

Za organizátory BRKOSu a MathRace Jan Česnek

Publikováno v kategorii Různé.