Návštěva VŠE

Ve středu 5. 4. 2023 studenti GJO navštívili Vysokou školu ekonomickou v Praze, konkrétně fakultu informatiky a statistiky.

Jako první nás čekala přednáška o populačním vývoji světa pod vedením pana Doc. Ing. Mgr. Petra Mazoucha Ph.D., který nás uvedl do problematiky rostoucí populace a také nás informoval o tom, jak se bude populační situace nadále vyvíjet. Po první přednášce už na nás čekala naše průvodkyně, která nás provedla celým areálem školy. Prohlédli jsme si učebny, chodby a jednotlivé studovny. Také jsme měli možnost naobědvat se ve školní menze, která nabízí výborné hlavní chody, saláty i malé svačinky. Následovala další přednáška s názvem Pepa z Litvínova pod vedením děkana fakulty Prof. Ing. Jakuba Fischera Ph.D. o finanční gramotnosti. Celá návštěva VŠE proběhla ve velmi milé atmosféře a děkujeme tamějším studentům a profesorům za vřelé přijetí. 

Ella Dorazilová C4B 

Publikováno v kategorii Různé.