Nouzový stav přinutil prezentiádu změnit směr

Je to už 8 let, co jsme naskočili do rozjetého vlaku soutěže v umění prezentace. V současné době patříme mezi nejlepší v kraji, což byla výzva i pro letošní ročník.

Školního kola, které proběhlo v únoru před jarními prázdninami, se zúčastnilo 12 týmů – 4 v kategorii základních škol a 8 týmů středoškoláků. Úroveň byla vysoká. Ti, kteří postoupili do nominačního kola, přesvědčili o svých kvalitách a nastavenou laťku kvality udrželi.

Výsledky:

Kategorie základních škol:

1. Třetí pokus (K. Bednář, E. Pajerová)

2. Angry girls (M. Pavlasová, H. Votavová, P. Dandová)

3. Lékořice (J. Krejčová, A. Šimůnková)

4. Bublifuk (J. Mach, P. Novák, M. Erben)

Kategorie středních škol:

1. Didiáda (D. Vosecká, P. Franc, A. Špátová, V. Chocholová)

2. Srdcová tři a půlka (N. Kouřilová, A. Votavová, A. Závůrková)

3. Tavarajuna (V. Zvolský, K. Šťastná)

4. Šlupka a Buráci (E. Petrů, F. Wágner, N. Jackovič)

Mysleli jsme si, že jako každý rok, proběhnou nominační kola a pak kolo krajské, které určí účastníky Grandfinále v Brně. Bohužel nouzový stav změnil vše a místo prezentování naživo proběhla soutěž v prezentaci formou online. Nevýhodou bylo, že naše týmy v tomto formátu nemohly prodat veškeré umění prezentování. Neverbální projev i aktuální interakce mezi prezentujícími byly potlačeny a do popředí vystoupila schopnost přednesu a kvalita zpracování samotné prezentace. Týmy byly rovněž závislé na schopnosti moderátorů, kteří jednotlivé prezentace vedli. I přes tato omezení jsme dosáhli úspěchu.

V kategorii základních škol do Grandfinále postoupily oba naše týmy – Třetí pokus i Lékořice. E. Pajerová, K. Bednář, J. Krejčová i A. Šimůnková si postup zasloužili a jejich výkony byly úžasné. Ze 110 týmů do finále postoupilo 30 nejlepších, a to z celé ČR i Slovenska.

V kategorii středních škol se štěstí usmálo na tým Šlupka a Buráci ve složení E. Petrů, F. Wágner a N. Jackovič. I jejich poctivá příprava se vyplatila, a tak postoupili. Týmy Didiáda, Srdcová tři a půlka a Tavarajuna zůstaly za branami postupu, ale v žádném případě neudělaly ostudu – naopak příkladně reprezentovaly naši školu.

Zdeněk Maňák

Publikováno v kategorii Různé.