O CENU MUNKOVY NADACE

Studijní nadační fond Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové (Munk Foundation) vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Munkovy Nadace.

Témata pro rok 2024:

  1. AI – helping us or destroying us?

2. Who has the right to decide whether or not a child is born – 3. mother, parents or the state?

3. 35 years after November 1989 – Have hopes and expectations become reality?

4. Are teachers paid fair, underpaid or overpaid?

5. How can be kids persuaded not to experiment with drugs?

6. Is it really necessary to become a vegetarian to protect the Earth?

Eseje zasílejte do 12. února 2024 na jindrich.barton@gymkh.eu, ústní část proběhne ve druhé polovině února 2024.

Požadavky pro písemnou část soutěže:

Minimální počet normostran: 2 (1 normostrana – 1800 znaků včetně mezer)

Písmo: Calibri

Velikost písma: 14 tučný (název práce), 12 tučný (názvy jednotlivých částí), 12 (text)

Řádkování: 1,5

Další požadavky:

– bez úvodního obsahu – text bezprostředně za jménem autora a názvem práce

– řádné uvádění zdrojů při citacích a parafrázích

– nejméně jeden zdroj odborná publikace, časopis či webové stránka (ne wikipedie, informační portál typu idnes apod.)

Práce se zasílají elektronicky.

Požadavky pro ústní část (prezentace):

Prezentace probíhají na jedné ze středních škol před členy odborné poroty, dalšími soutěžícími a spolužáky, případně dalšími hosty (jsou veřejně přístupné).

1. část: prezentace (PowerPoint) shrnující hlavní myšlenky práce – asi 5 minut

2. část: diskuse – asi 10 minut

Odbornou porotu (zpravidla tříčlennou) jmenuje nadační fond. Po skončení ústní části soutěže stanoví porota pořadí soutěžících a vyhlásí výsledky.

Porota rozhodne o rozdělení celkové částky určené na finanční odměny soutěžícím ve výši až 40 tis. Kč mezi soutěžící. Finanční odměna musí být využita na financování nákladů spojených se vzděláním studentů, ať už v České republice či v zahraničí.

Publikováno v kategorii Různé.