Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je zajištění účasti školního psychologa na škole, rozšíření vzdělávacích možností pro cizojazyčné studenty prostřednictvím podpory a spolupráce s dvojjazyčnou asistentkou, podpora profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání na středních školách a implementace inovativních vzdělávacích metod pro žáky na středních školách

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt

Publikováno v kategorii Různé.