Organizace prvního školního dne

Milí studenti GJO,
tradiční slavnostní pasování nových studentů se uskuteční i letos. Zároveň nás v tomto školním roce…

… čeká Veletrh cestovního ruchu, a proto kromě pasování proběhne také losování veletržních stánků. Udělejte si proto v úterý 1. září v 8:00 hod. čas na dvouhodinový program plný diváckých zážitků.

Na akci tentokrát nezveme veřejnost, nesmíme totiž překročit maximálně přípustný počet účastníků na akci pořádanou uvnitř školy.

Účast na pasování i losování je letos dobrovolná. Pokud se rozhodnete zúčastnit, nezapomeňte se vybavit rouškami, které jsou pro vstup do auly povinné.

Na setkání s vámi se těší realizační tým studentů a učitelů.

Publikováno v kategorii Různé.