Pasování nových studentů

První školní den na Gymnáziu Jiřího Ortena patří již tradičně maturantům, kteří pro své nové spolužáky připravují pasování do studentského stavu.

Letošní studenti oktávy a čtvrtých ročníků se inspirovali olympskými bohy a připravili dopoledne v antickém stylu. Na Olympu zasedal nejvyšší bůh Zeus a bohové Athéna, Héra a Dionýsos, kteří svému vládci představovali „své ratolesti“ – polobohy. Tito tři bohové se kromě nových třídní učitelů stali také symboly vystihujícími prostředí školy. Athéna jako bohyně moudrosti, která studenty po celou dobu provází, Héra, bohyně sounáležitosti mezi studenty a učiteli, a také bohyně domácího krbu – prostředí, které se každá škola snaží pro své svěřence vytvořit. Posledním bohem byl Dionýsos, bůh bujarých oslav, které ke studentskému životu také nezbytně patří. Noví „polobozi“ dokazovali svou oddanost pokleknutím před olympskými výsostmi, odvahu střelbou nebeskými zbraněmi na orla klovajícího Prométheova játra na hoře Kavkaz a svou příslušnost k božské unii stvrdili vypitím nektaru ambrózie.
Trojice bohů si pro své nové třídy připravila několik milých slov k přípitku. Olympské božstvo poté symbolicky předalo vládu nad gymnáziem zpět do rukou ředitele, který školní rok oficiálně zahájil.

Martina Veberová, C4A

Fotogalerie 1

Fotogalerie 2

Fotogalerie 3

 

 

 

 

 

Publikováno v kategorii Různé.