Přednáška o návykových látkách

Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás přednášku Bc. Kristýny Šatochinové, zástupce vedoucí Centra primární prevence z občanského sdružení Magdalena o.p.s. viz https://www.magdalena-ops.cz/cs/

Tématem jsou nové návykové látky, které se v současné době mezi mládeží vyskytují.

Přednáška se koná v pondělí 29. ledna 2024 od 17:00 hod v místnosti hudební výchovy ve 2. patře naší školy. Je určena pro všechny, kteří by si chtěli osvěžit znalosti nebo nabýt nové informace ohledně momentálně populárních návykových látek. Cílem je seznámit vás s jejich účinky, krátkodobými i dlouhodobými riziky a dostupností legálních i nově nelegálních návykových látek, které jsou mezi dětmi a mladými lidmi aktuálně nejoblíbenější. Kromě výše zmíněného se přednášející zaměří i na kontext těchto látek ve školách nebo na práci s nimi v programech primární prevence. Pomůže vám ujasnit si vzhled, různé formy a způsoby užívání konkrétních látek a zmíní první pomoc při předávkování nebo nevhodném užití některých produktů. Přednáška je pro vás zdarma, náklady hradí škola.
Upozorňujeme, že setkání je určeno pouze pro vás a není vhodné pro mladistvé, protože by pro ně mohlo být návodné. Věřím, že se někteří z vás dostavíte a nové informace oceníte.
S pozdravem
RNDr. Vladislav Slavíček
ředitel školy

 

 

 


Přednáška se koná v pondělí 29. ledna 2024 od 17:00 hod v místnosti
hudební výchovy ve 2. patře naší školy. Je určena pro všechny, kteří by si
chtěli osvěžit znalosti nebo nabýt nové informace ohledně momentálně
populárních návykových látek. Cílem je seznámit vás s jejich účinky,
krátkodobými i dlouhodobými riziky a dostupností legálních i nově nelegálních
návykových látek, které jsou mezi dětmi a mladými lidmi aktuálně
nejoblíbenější. Kromě výše zmíněného se přednášející zaměří i na kontext těchto
látek ve školách nebo na práci s nimi v programech primární prevence. Pomůže
vám ujasnit si vzhled, různé formy a způsoby užívání konkrétních látek a zmíní
první pomoc při předávkování nebo nevhodném užití některých produktů. Přednáška
je pro vás zdarma, náklady hradí škola.

Upozorňujeme, že setkání je určeno pouze pro vás a není vhodné pro
mladistvé, protože by pro ně mohlo být návodné. Věřím, že se někteří z vás
dostavíte a nové informace oceníte.

S pozdravem

RNDr. Vladislav Slavíček

ředitel školy

Publikováno v kategorii Různé.