Prezentiáda – školní kolo

Školního kola se zúčastnilo 8 týmů – 7 v kategorii základních škol a 1 tým středoškoláků. Úroveň prezentací byla dobrá a ti, kteří postoupili do nominačního kola, přesvědčili o svých kvalitách.

Výsledky:

Kategorie základních škol:

  1. Malé Knihomolky  (S. Melenová a A. Vančurová) – V1A
  2. Queens (E. Votavová a V. Kolmanová) – V1A
  3. Ferrum (E. Pavelková a V. Šimůnek) – V2A
  4. Snowboarďačky (B. Melvaldová a D. Váchová) – V1A

Kategorie středních škol:

  1. Isaac (L. Jelínková a T. A. Kiml)  – 3. ročník

Do nominačního kola se dostalo 5 týmů v obou kategoriích a všechna družstva přesvědčila porotu natolik, že je pustila do krajského kola.

Prezentiáda – krajské kolo

Ve středu 6. dubna se náš tým ISAAC ve složení Lucie Jelínková a Thomas Alexander Kiml v kategorii středních škol pokusil uspět na krajském finále Prezentiády.   Úkolem studentů bylo vytvořit, nacvičit a zpracovat prezentaci na téma „11. příkázání“.  Náš tým zpracoval toto téma originálně, ale bohužel porota to neocenila.  Kromě originality a prezentace hodnotila porota také plynulost slovního projevu, neverbální vystupování a schopnost improvizace. V celkovém hodnocení se ISAAC umístil na 10. místě.

O týden dříve se uskutečnilo krajské kolo v kategorii základních škol. Týmy si mohly připravit prezentaci na témata „Co by, kdyby“, nebo „Co děláme o přestávce“. Musím říci, že výkony našich týmů byly výborné a všechnu práci při přípravě dovedly prodat při soutěži.  Ovšem porota měla jiný názor a neocenila tyto skvělé výkony. Zde se ukázalo, jak ošidné je subjektivní hodnocení a neodbornost poroty. Jediným týmem, který se dostal do první šestice hodnocených, byli Queens ve složení Eliška Votavová a Viktorie Kolmanová, které se umístily na 4. místě.

Zdeněk Maňák

Publikováno v kategorii Různé.