Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium

Přihlášku ke studiu můžete doručit poštou, datovou schránkou nebo osobně do sekretariátu školy (v pracovní dny v době 7:30 – 16:00, v pátek do 14:00 hod.).

Publikováno v kategorii Různé.