Přírodovědný kroužek

V úterý 29. 9. 2020 proběhne v rámci přírodovědného kroužku od 16:05 hod. laboratorní cvičení z fyziky.

Téma: Princip detektoru kovů a jeho využití v praxi

Zájemci se hlásí u Mgr. J. ČernohorskéhoPublikováno v kategorii Různé.