Přírodovědný kroužek – chemie

V úterý 6. 2. 2024 od 16:00 hod. proběhnou pro žáky primy až kvarty laboratorní cvičení z chemie v rámci přírodovědného kroužku. Tématem jsou Krystaly kolem nás II. Zájemci, ať se hlásí u paní Kapitánové buď ústně, nebo emailem.

Publikováno v kategorii Různé.