Průvodce výběrem vysokoškolského studia

Uvedené texty stručně pojednávají mj. o rozhodovacím procesu, o tom, jak studium zvládnout finančně, jak efektivně nakládat s časem nebo jak na studium, má-li student nějaký hendikep.

Uvedené texty stručně pojednávají mj. o rozhodovacím procesu, o tom, jak studium zvládnout finančně, jak efektivně nakládat s časem nebo jak na studium, má-li student nějaký hendikep.

Publikováno v kategorii Různé.