Rada školních parlamentů Kutné Hory

„Žáci základních a středních škol Kutné Hory se v pátek 13. 12. sešli v Rytířském sále Vlašského dvora na prvním zasedání Rady školních parlamentů KH …

a měli zde příležitost pohovořit o fungování a struktuře svých studentských samospráv. Jedná se o pilotní projekt institutu H21, který je v Česku realizován poprvé a který si klade za cíl sblížit studentské parlamenty a dát jejich představitelům prostor zasadit se o dění ve městě prostřednictvím participativního rozpočtu.

Naše gymnázium v radě reprezentoval předseda žákovského parlamentu Petr Franc (C3B), druhý místopředseda Prokop Němeček (C2B) a zástupkyně Kateřina Králiková (C2A).

Po diskuzi o činnosti školních parlamentů byli žáci seznámeni s tzv. „školním městským participativním rozpočtem“, ten bude spočívat v tom, že si sami obhájí a odhlasují dva libovolné projekty ke zlepšení Kutné Hory za celkovou částku 150.000 Kč z městského rozpočtu. Žákům bylo rovněž oznámeno, že rada školních parlamentů se bude scházet i po odhlasování projektů participativního rozpočtu a bude dlouhodobě sloužit jako žákovská samospráva města. Petr Franc byl následně zvolen prvním předsedajícím rady a povede příští zasedání.“

Publikováno v kategorii Různé.