Revitalizace školní zahrady

Po více než dvou letech končí rekonstrukce školní budovy a následně i nádvoří školy. V letošním roce bychom na ni chtěli navázat revitalizací školní zahrady.

Naším cílem je vytvořit prostor, který, jak doufáme, se stane místem pro aktivní trávení volného času, badatelskou výuku, prezentaci výtvarných a hudebních aktivit žáků, bude inspirací pro diskuzi, nebo jen pro pouhý odpočinek. Pro vaši představu nyní nabízíme vizualizaci školní zahrady, která v sobě ukrývá na jedné straně rostliny Evropy a na straně druhé rostliny zbytku světa. Terénní úpravy budou financovány z rozpočtu školy, práci snad pokryjeme svépomocí s našimi studenty. Nákup rostlin pak následně, pevně v to věřím, projektem „Adoptuj si rostlinu“. Rádi bychom takto oslovili žáky a rodiče školy, naše absolventy, popřípadě přátele školy o finanční dar. Ale o této možnosti až za pár týdnů, tedy v době, kdy bude hotový kompletní seznam rostlin. V tomto a v každém z následujících příspěvků si vždy dovolím poděkovat zahradním architektům Ing. Zuzaně Veverkové a Ing. Tomáši Veverkovi (www.fialovaveverka.cz), kteří koncept školní zahrady sponzorsky navrhli.

Publikováno v kategorii Různé.