Skvělé úspěchy naší školy v krajské přehlídce SOČ

V pátek 26. dubna 2024 se na GJO konala krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Odborné poroty, v nichž zasedly tři desítky lékařů, biologů, architektů, techniků, historiků, kunsthistoriků, psychologů a dalších odborníků, hodnotily v 18 vědních oborech celkem 82 seminárních prací. Jejich autory byli studenti z mnoha gymnázií a středních průmyslových a odborných škol ve Středočeském kraji. Gymnázium Jiřího Ortena dosáhlo skvělého úspěchu, když se jeho studenti umístili na několika medailových pozicích:

– V oboru Molekulární biologie (5) zvítězil Martin Nedecký (V8A) s prací „Epitelové organoidy jako model nádorových onemocnění iniciovaných mutacemi v genech Apc a Kras“. Martin, který se svou první prací zvítězil v krajském kole již před dvěma lety (!), tak i letos postupuje do celostátní přehlídky.

– V oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství (7) se Markéta Švorbová (C4A) umístila na 2. místě s prací „Testování kvality mléka pro návrh mobilní kontejnerové minimlékárny“. Hodnotitelé navíc navrhli, aby tato práce prošla licitací, a tak je možné, že ještě postoupí do celostátního kola.

– V oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (15) se na 3. místě umístil Matyáš Dostál (C4A) s prací „Akad. arch. Ladislav Peťovský (*1950) – Život a dílo kutnohorského architekta“. Hodnotitelé přitom ocenili přínos této práce pro poznání dějin architektury v Kutné Hoře.

Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci GJO. A těm, kteří postupují do červnové celostátní přehlídky SOČ, přejeme hodně úspěchů!

Fotografie z průběhu krajské přehlídky si můžete prohlédnout zde.

Lukáš Provaz, foto Zdeněk Oliva

Publikováno v kategorii Různé.