Skvělé úspěchy naší školy v krajské přehlídce SOČ

V pátek 21. dubna 2023 se na GJO konala krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Odborné poroty, v nichž zasedli lékaři, biologové, architekti, technici, historici, kunsthistorici a další odborníci, hodnotily v 18 vědních oborech celkem 77 seminárních prací. Jejich autory byli studenti z mnoha gymnázií a středních odborných škol ve Středočeském kraji. Gymnázium Jiřího Ortena dosáhlo skvělého úspěchu, když se jeho studenti umístili na několika medailových pozicích:

– V oboru Chemie (3) skončil Vojtěch Vavřina (C4B) na 2. místě s prací „Účinnost vybraných extrakčních metod na extrakci proteinů ze jmelí bílého“.

– V oboru Biologie a vědy o Zemi (4) Jakub Šálek (C4A) s prací „Mapování diverzity lišejníků v Kutné Hoře na Mlýnech v oblasti struskových kopců“ obsadil 1. místo a postupuje do celostátního kola.

– V oboru Molekulární biologie (5) se Andrea Prokopová (C4B) s prací „Bakterie a jejich princip přežívání na konkrétním příkladu Salmonella enterica“ umístila na 2. místě.

– V oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory (17) se na 1. místě umístila Kristýna Myřátská (C4A) s prací „Jak se stát rabínkou?“ a postupuje do celostátního kola. Hned za ní na 2. místě skončila Vanesa Borovičková (C4A) s prací „Ager fidei“, u níž o postupu do celostátního kola ještě rozhodne licitace odborníků.

Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci GJO. A těm, kteří postupují do červnové celostátní přehlídky SOČ, přejeme hodně úspěchů!

Lukáš Provaz

Fotografie na soutěži po celý den pořizovali Vojtěch Bulíček a Filip Wohák.

Publikováno v kategorii Různé.