Soutěž SOČ zrušena

Vzhledem k množícím se dotazům na soutěž SOČ, jejíž krajská přehlídka se měla konat na naší škole 14. 4. 2020, jsme nuceni vám sdělit, že se soutěž v tomto školním roce konat nebude (viz níže).

Doporučujeme však studentům, jejichž práce byly nominovány do školního kola, aby je nahráli do systému na soc.cz. Práce zde budou archivovány.

PhDr. Petr Němeček, Ph.D

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové, zhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření. Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení. O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.

Vyjádření výkonného výboru AŠSK ČR:

https://www.assk.cz/aktualne-vyjadreni-vykonneho-vyboru-assk-cr-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-419/

S pozdravem

Bc. Petr Hoskovec
odborný referent pro oblast mládeže a sportu

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení mládeže a sportu

Zborovská 11,150 21 Praha 5

tel.: 257 280 263

e-mail: hoskovecp@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Publikováno v kategorii Různé.