Středoškolská odborná činnost

Dne 22. března se na GJO konalo školní kolo soutěže SOČ.

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a formě. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do školního kola soutěže SOČ právě ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní odborného textu. SOČ je každoročně vyhlašována MŠMT právě jako klání talentovaných středoškoláků, obvykle maturantů, kteří svými pracemi prokazují mimořádnou schopnost řešení odborných problémů v jednom z 18 vědních oborů.

Školní kolo letošního 40. ročníku SOČ proběhlo 22. března a byly do něj nominovány tyto práce:

– obor č. 2 (Fyzika): Jan Hrudka (C4B): Měření přídavné dávky ionizujícího záření v průběhu radioterapie při využití metod CT a CBCT s izocentry v prostatě; a Khoa Huynh Dang (V8A): Měření absorbování dávky u zobrazovacích technik u přístroje ArtisteTM Solution v oblasti plic

– obor č. 5 (Geologie a geografie): Jan Hrudka (C4B): Vývoj programu pro opravu chybějících dat databáze meteorologické stanice Slávinky

obor č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství): Jan Pospíšil (V8A): Hodnota tuku v kravském mléce v závislosti na druhu a výživě zvířete

– obor č. 11 (Stavebnictví, architektura a design interiérů): Adam Křenovský (V8A): Vývoj světelných podmínek interiérů antické až gotické architektury

– obor č. 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času): Kateřina Daňková (C4B): Studentský time management; Aneta Hamplová (V8A): Mentální anorexie; Martina Veberová (C4A): Předškolní vzdělávání romských dětí; a Filip Vlach (C4A): Sociometrie třídy

– obor č. 16 (Historie): Jakub Bradna (V8A): Stopy prezidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka na Kolínsku a Kutnohorsku; a Jiří Vokřál (C4A): Život vojáka, ruského zajatce a čs. legionáře Václava Valíčka (1880–1926)

Soutěžící své práce představili nejen přítomným divákům, ale především porotě, v níž zasedli R. Olivová, I. Gembiczká, P. Němeček (garant soutěže), Š. Králová, J. Černohorský, I. Čepková a L. Provaz. Poté prezentující reagovali na dotazy, podněty či výtky ze strany oponentů, a když porota vše posoudila, mohla výkony studentů ohodnotit. Jako nejlepší byli vyhlášeni J. Bradna, K. Daňková, A. Hamplová, J. Hrudka (v oboru č. 2), J. Pospíšil a J. Vokřál, kteří tak postoupili do krajského kola v Kladně. Zvláštní uznání za výbornou schopnost prezentovat pak porota vyslovila F. Vlachovi.

Gratulujeme!

Lukáš Provaz

 

 

Publikováno v kategorii Různé.