Studentky GJO pracovaly s dětmi ZŠ Kamenná stezka

Minulý týden jsme poprvé vyrazili s tématem VODA v projektu „Něco již víme, ale chceme vědět více“ na základní školy. Naším prvním partnerem byla ZŠ Kamenná stezka.

Studentky GJO (Petra Kadlecová, Markéta Jiroudková, Marie Rejzková, Karolína Vilímová a Nela Machková) představily v pátek 25. 11. 2022 žákům 7.třídy ZŠ Kamenná stezka téma Voda v rámci projektu „Něco už víme, ale chceme vědět více„. Cílem projektu je dostat základní znalosti, dovednosti a postoje v aktuálních tématech k žákům základních škol. Studentky provázely žáky ve workshopech Život ve vodě, Virtuální voda, Voda v krajině a Spotřeba vody v domácnosti. Projekt je založen na principu vrstevnického učení. Finanční podporu projektu zajistil Nadační fond – Eduzměna Kutnohorsko. Děkujeme vedení školy i paním učitelkám za možnost strávit s dětmi dvě vyučovací hodiny.

Roman Bartoníček

Publikováno v kategorii Různé.