„Tam, kde končí morálka, začíná právo.“

Ve čtvrtek 28. února v odpoledních hodinách navštívil naše gymnázium kutnohorský právník Mgr. Ing. Pavel Bezouška se svou advokátní koncipientkou Mgr. et Mgr. Anetou Štěpánkovou.

Pan Bezouška, který ochotně přijal pozvání studenta Petra France (C2B), byl obtěžkán břemenem představení základů práva zájemcům o jeho studium, jakož i zodpovězení zvídavých dotazů. Jeho obsáhlé vědomosti v oblasti práva doplňovala koncipientka svými zkušenostmi ze studia, které má po absolvování právnické fakulty stále v živé paměti. Mohla tak hovořit např. o struktuře semestrů a volbě seminářů.

Studenti kladli spoustu zajímavých dotazů. Zajímaly je možnosti dalšího studia po absolvování právnické fakulty, prodlužování koncipientního období, možnost cestování během studia nebo např. názor na české soudnictví, které je mnohdy označované za zdlouhavé a neefektivní. Odpovědi byly více než srozumitelné.

Mezitím kdy obecenstvem kolovala úplná znění občanského zákoníku, besedující hovořili o neustálém vydávání nových právních předpisů a novel. To otevřelo zajímavou problematiku morálních hodnot a potřeby právních norem tam, kde morální hodnoty chybí. Přítomní zájemci o studium práv se také dozvěděli zajímavé informace o všudypřítomnosti právních norem, alternativních trestech, výpočetních technologiích, dělení klasických právnických profesí nebo o rozdílu mezi kontinentálním a anglosaským právem.

Naši hosté rovněž nezapomněli zmínit, že to musíme být my, kdo se chopí žezla a za štítem práva povede společnost zítřka. Upozornili nás, abychom pozice budoucích zákonodárců přijali s pokorou a užili je tak, abychom zajistili spravedlivější společnost.

Veškeré odbornosti byly provázeny humorem a špičkováním mezi panem Bezouškou a jeho koncipientkou ohledně jejich almy mater, které nám demonstrovalo rivalitu mezi Právnickou fakultou Karlovy a Masarykovy univerzity. I díky tomuto odlehčenému podání si tak každý z besedy něco odnesl. Chtěli bychom proto panu Bezouškovi i slečně Štěpánkové ještě jednou poděkovat za ochotu a účast.

 

Petr Franc (C2B)

Publikováno v kategorii Různé.