Úspěch Nely Procházkové

Během školního roku 2023/24 se Nela Procházková (C3A) zúčastnila projektu vypisovaného Českou společností pro léčení rostlin, dostupné informace na
https://rostlinolekari.cz/, o ochraně rostlin.

Jejím tématem byla ochrana kukuřice seté (Zea mays). Nela byla se svým příspěvkem natolik úspěšná, že obsadila krásné 3.místo v celonárodní konkurenci. Vysloužila si nejen finanční odměnu, ale též možnost studijní stáže na ČZU, která je jedním z partnerů soutěže. Současně Nele jen o vlásek unikl studijní pobyt v Římě.

Publikováno v kategorii Různé.