Úspěch studentů v krajském kole SOČ

Jednou z podmínek ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a formě.

Ze všech prací nominují jejich vedoucí do školního kola soutěže SOČ právě ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní odborného textu. SOČ je každoročně vyhlašována MŠMT jako klání talentovaných středoškoláků, kteří svými pracemi prokazují mimořádnou schopnost řešení odborných problémů v jednom z 18 vědních oborů.

Pandemie koronaviru letos průběh soutěže značně ovlivnila. Na GJO se nestihlo uskutečnit školní kolo, ale studenti, které vedoucí jejich prací do SOČ nominovali, dostali příležitost předvést výsledky své práce rovnou v kole krajském. To se konalo počátkem května distanční formou, což pro účastníky, členy odborných hodnotících komisí i garanta krajského kola Petra Němečka bylo organizačně i technicky velmi náročné.

Přesto se této výzvy mnozí studenti GJO nezalekli, natočili požadovaná videa, v nichž své práce představili, a následně prostřednictvím e-mailů, videohovorů atp. komunikovali s porotci při obhajobách. A že se jim to dařilo, dosvědčují závěrečná umístnění:

2. místo

– Karla Žertová (V8A), téma Mají anomále v české elektrické rozvodné síti souvislost se sluneční aktivitou?, obor č. 2 (Fyzika)

– Anežka Nováková (C4B), téma Paratuberkulóza skotu a její vztah ke Crohnově nemoci, obor č. 6 (Zdravotnictví)

– Filip Jelínek (C4B), téma Vliv pesticidů na včely a výskyt v medu, obor č. 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí)

3. místo

– Josef Stanislav Treml (C4B), téma Ženy právničky, obor č. 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)

– Adéla Zelenková (C4A), téma Zbraslavicko v letech 1939–1945 a stručná historie partyzánského oddílu Zarevo, obor č. 16 (Historie)

Účastnické listy dále obdrželi Dominik Roubíček (C4B), Vojtěch Horák (C4A), Kristýna Lázňovská (V8A) a Tereza Švarcová (C4A). Všem gratulujeme a děkujeme, že reprezentovali GJO i v těchto nestandardních podmínkách.

Lukáš Provaz

Publikováno v kategorii Různé.