Úspěchy v krajské přehlídce SOČ

Dne 30. dubna hostila naše škola krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Krajské kolo (neboli správně krajská přehlídka) SOČ se na naší škole konalo vůbec poprvé a jeho zorganizování si vyžádalo dlouhodobé přípravy. Zatímco většina žáků GJO (s výjimkou tříd V6A a V7A, které pomáhaly s organizací) si onoho dne užívala ředitelské volno a mohla zůstat doma, do školy proudily desítky soutěžících ze středních škol ve Středočeském kraji, aby prezentovali své seminární práce před jednotlivými porotami. Ty byly tvořeny lékaři, geology, matematiky, IT specialisty a techniky, historiky a kunsthistoriky, psychology a mnoha dalšími odborníky.

V silné konkurenci celkových 69 seminárních prací se našim studentům podařilo výborně uspět, když ve svých oborech obsadili tato místa:

– Kateřina Melounová (V8A) první v oboru č. 3 (Chemie) s prací Využití plynové chromatografie při analýze konzumních alkoholických nápojů. Autorka tak postupuje do celostátního kola!

– Eliška Moravcová (V8A) druhé v oboru č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství) s prací Mykotoxiny v plísňových sýrech

– Lubor Šída (C4B) druhé v oboru č. 18 (Informatika) s prací Vývoj kryptologických metod

– Kateřina Rosická (V8A) třetí v oboru č. 2 (Fyzika) s prací Vlastnosti bleskových výbojů v zimním období nad severní Evropou

– Vojtěch Charvát (C4A) třetí v oboru č. 6 (Zdravotnictví) s prací Adenokarcinomy tlustého střeva

 

Všem soutěžícím z GJO děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchům. Poděkování patří rovněž členům hodnotících porot za jejich odborné názory, ochotu i vstřícnost a v neposlední řadě děkujeme i všem, kdo se jakkoli podíleli na hladkém průběhu celé soutěže.

Lukáš Provaz

foto Zdeněk Oliva

 

Publikováno v kategorii Různé.