Úspěchy v okresním kole MO

Dne 4. dubna pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo MO pro žá­ky 6., 7. a 8. ročníků a primy, sekundy a tercie na ví­ce­le­tých gym­ná­zi­ích.

Agáta Šimůnková (V1A) obsadila v kategorii Z6 druhé místo. Další žákyně primy Julie Krejčová zaostala za Agátou pouze o půl bodu a získala místo třetí.

 

V ka­te­go­rii Z7 (V2A) zvítězila Alžběta Klimtová, na třetím místě skončila žákyně Alena Votavová. Mezi úspěšné řešitele se zařadila Kateřina Voldřichová, která obsadila devátou pozici.

Eliška Rosická se probojovala v kategorii Z8 (V3A) na první příčku, Tadeáš Petrů získal místo třetí a na Šárku Juklovou zůstala nepopulární bramborová medaile.

Všem gratulujeme k úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

PK MAT

Publikováno v kategorii Matematika.