Úspěchy v okresním kole Olympiády v českém jazyce

V okresním kole OČJ, konaném distanční formou 25. ledna 2021, zabodovaly dvě naše studentky:

Ema Pajerová (V4A) se umístila na 3. místě v I. kategorii, v níž soutěží žáci 7. a 8. tříd ZŠ a tercií a kvart víceletých gymnázií. 

Alena Votavová (V6A) se umístila na 2. místě ve II. kategorii, která je určena pro studenty všech ročníků středních škol. 

Oběma studentkám gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci GJO i v nestandardních podmínkách on-line soutěže. 

Lukáš Provaz

Publikováno v kategorii Různé.