Úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti

Dne 26. dubna se konala krajská přehlídka soutěže SOČ, v níž naši studenti dosáhli řady úspěchů.

V maturitním ročníku mají studenti povinnost napsat v jednom z osmnácti vědních oborů seminární práci. Z těchto prací nominují jejich vedoucí do soutěže SOČ ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos i schopnost napsat odborný text. V krajské přehlídce, která proběhla 26. dubna distančně, museli studenti své práce obhájit před porotami, v nichž zasedli vědečtí pracovníci, lékaři, IT specialisté, psychologové, muzejní pracovníci ad. Naši studenti dosáhli mnoha úspěchů:

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství: 1. místo Marie Nováková (C4A) s prací Kontaminace půdy dusíkem v okolí polních hnojišť a 3. místo Tereza Piskačová (V8A) s prací Dysplazie kyčelních kloubů u psů

Chemie: 1. místo Ondřej Šimon (V8A) s prací Měření kinetiky vylučování telmisartanu

Historie: 3. místo Jan Bug (C4B) s prací Zvony chrámové zvonice v Kouřimi

Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory: 3. místo Marie Karbanová (C4B) s prací Život v karanténě

Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času: 3. místo Kateřina Vaštová (V8A) s prací Stigma mentálního zdraví a jeho vliv na jednotlivce

Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie: 3. místo Diana Vosecká (V8A) s prací Mnemotechnické pomůcky

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Lukáš Provaz – Petr Němeček

Publikováno v kategorii Různé.