V6A v Praze

Neznámé Hradčany a Malou Stranu poznávala v úterý 22. června třída V6A. Po procházce malebným Novým Světem jsme se zastavili v bývalém klášteře karmelitek, který nyní funguje jako duchovní centrum Fortna.

Prohlédli jsme si zde prostory, které ještě nedávno sloužily jako klauzura, včetně rajského dvora s výhledem na Prahu. Na zvláštní povolení jsme mohli spatřit i sestru M. Elektu, která se již více než 300 let modlí v klášterním kostele. Na naší trase následovala Nerudova ulice a Malostranské náměstí s již nutnou zastávkou na občerstvení. Výlet do Prahy vyvrcholil návštěvou krypty pod kostelem Pražského Jezulátka, kde nám průvodci připravili nezapomenutelnou prohlídku při svíčkách.

Publikováno v kategorii Různé.