Veletrh cestovního ruchu se blíží…

Dobrý den, připomínáme všem blížící se termín akce.

… a termín odevzdání video spotu do soboty 3.11.2018 aby bylo možné je od pondělka zobrazovat na velkoplošné obrazovce v hale.

 

 

Minulá videa

A pro jistotu ještě jednou pravidla:

 

Veletrh cestovního ruchu – Dávné civilizace – 2018

Popis akce:

 1. Každá třída představí vylosovanou civilizaci ve své kmenové učebně a 9m2 před učebnou.
 2. Každá třída předvede dějepisné, kulturní, kulinářské a další zajímavosti své civilizace
 3. Učebnu náležitě přizpůsobí danému účelu po stránce estetické i funkční.

 

 1. Každá třída vytvoří v předstihu před projektem videoupoutávku – reklamu na svou civilizaci (krátké video 1-2 min.). Reklamy poběží na velkoplošném monitoru ve vestibulu školy a budou prezentovány na webu.

 

 1.  Od pondělí 5. 11. může každá třída začít svoji reklamní kampaň v rámci daných pravidel.

 

 1.  Součástí veletrhu bude soutěž v těchto kategoriích:
 1. nejlepší videoupoutávka (1. – 3. místo) – hodnotí odborná porota
 2. cena studentská (1. – 3. místo) – hodnotí studenti a veřejnost
 3. cena za originalitu
 4. cena za výtvarný počin
 5. cena za kulinářský počin
 6. cena za vzdělávací přínos

 Základní pravidla:

 pro tvorbu videoupoutávky

 • videoupoutávky v některém z formátů wmv, mp4, mkv, mov.
 • dodržet maximální délku videa 2 min.
 • pozor na autorská práva (zvláště audio)
 • videoupoutávku odevzdá třída do daného termínu osobně p. Olivovi

pro realizaci dávné civilizace

 • každá třída má nárok na 500 Kč – peníze k proplacení u paní Černé po předložení účtenek. (jednorázově, ne s každou účtenkou zvlášť!)
 • každá třída si může vyzvednout papír v kabinetu EVV
 • při tvorbě dávné civilizace je nutné počítat i s následným úklidem a nutností vrátit vše do původního stavu

pro reklamní kampaň

 • nezveřejňovat reklamní videa – zveřejňuje p. Oliva
 • nic nelepit na okna, dveře, zdi a podlahu
 • možno lepit pouze izolepou na zábradlí na schodišti
 • možno využít a zapůjčit nástěnkypo domluvě s třídními učiteli
 • veškeré výtvarné aktivity v prostorách EVV (321, keramická dílna a přípravna) předem konzultovat s vyučujícími EVV, týká se to i zapůjčení veškerého výtvarného materiálu
 • k dispozici budou kartony, barvy, náplně do tavných pistolí, štětce a válečky
 • neničit školní majetek

Časový harmonogram projektu:

3.10. Losování v aule
do 3.11. Odevzdání videoupoutávky – již v sobotu do půlnoci!
5.11. – 8.11. Reklamní kampaň
8.11. 4. – 6. vyučovací hodina – příprava třídy
9.11. Veletrh

8.00 – poslední přípravy
8.30 – začátek veletrhu
11.30 – ukončení veletrhu
11.30 – 12.15 – úklid
12.20 – slavnostní vyhlášení výsledků a udělování odměn v aule

 

C1A Římané
C1B Předkolumbovské říše Střední a Jižní Ameriky
C2A Čína
C2B Starověká Indie
C3A Mezopotámie
C3B Slované
C4A Řecko
C4B Franská říše
V1A Japonsko
V2A Starověký Egypt
V3A Severoameričtí Indiáni
V4A Mongolsko
V5A Arabové
V6A Ruské impérium
V7A Vikingové
V8A Osmanská říše

Přípravný tým

 

 

Publikováno v kategorii Různé.