Výměnný program s Glen Rock High School (USA)

Další výměnný pobyt amerických studentů z Glen Rock High School v Kutné Hoře se uskuteční v termínu od 31. května do 7. června 2018. Navštíví nás celkem 14 studentů (11 dívek a 3 chlapci).

Studenti 2. ročníků a sexty, kteří mají zájem ubytovat amerického studenta v uvedený termín a posléze se zúčastnit výjezdu GJO do USA, ať se hlásí u p. Douši v kabinetu ANJ, kde jim budou zodpovězeny i veškeré případné dotazy.

O termínu naší cesty do USA se zatím jedná, ale pravděpodobně se uskuteční v září či říjnu 2018. Tato nabídka se tedy netýká studentů, kteří se účastní výměnného pobytu v Číně zhruba ve stejnou dobu.

V případě převisu zájemců bude výběr účastníků proveden ředitelstvím školy.

Publikováno v kategorii Anglický jazyk.