Výsledkové listiny přijímacího řízení

Výsledkové listiny přijímacího řízení do víceletého a čtyřletého gymnázia.

čtyřleté studium

víceleté studium

Přijatým žákům gratulujeme, připomínáme, že svůj souhlas se studiem musí potvrdit do deseti pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku.  Nepřijatí žáci mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Vzhledem k možnosti podání dvou přihlášek se bude hranice přijetí jistě ještě posouvat (podle zkušeností z minulých let se dá předpokládat, že třetina z přijatých uchazečů chce studovat na jiné škole).

Prosíme všechny nepřijaté o osobní vyzvednutí  rozhodnutí o nepřijetí ve čtvrtek 20. 5. 2021 v době 7.30 – 16.00 hod. v sekretariátu školy (1. patro).

Urychlíte proces přijetí, nebudete muset na poštu a ušetříte naší škole náklady za doporučený dopis do vlastních rukou.

S případným podáním odvolání pomůžeme. Odvoláním uchazečů do 70. místa včetně u čtyřletého oboru a do 34. místa u oboru víceletého gymnázia bude vyhověno ještě 20. května. O případném uvolnění dalších míst  budeme předem uchazeče, kteří podají odvolání,  informovat telefonicky.

Pro přijaté uchazeče na odvolání platí stejný postup (zápisový lístek apod.) jako pro přijaté uchazeče.

Vladislav Slavíček

Publikováno v kategorii Různé.