Výsledky dotazníků – Klima školy

Děkujeme studentům, rodičům i zaměstnancům za vyplnění dotazníku na klima školy. Šlo nám o to, abyste podali zpětnou vazbu na klima školy v době, kdy jsme se po dvou „covidových“ letech vrátili k prezenční výuce.

Výsledky hlasování najdete v tomto odkazu.
Vyplnění dotazníku bylo zcela dobrovolné a stoprocentní návratnost jsme proto čekat nemohli. Přesto si myslím, že odpovědi potvrdily, že klima na naší škole je celkově na velmi dobré úrovni.
V nejbližší době zadáme studentům dotazníky na hodnocení výuky volitelných předmětů ve třetích a čtvrtých ročnících.

Vladislav Slavíček

Publikováno v kategorii Různé.