Výsledky školního kola SOČ

Dne 16. března 2023 se na GJO konalo školní kolo soutěže ve Středoškolské odborné činnosti. Kdo se jí zúčastnil a jaké jsou výsledky?

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do SOČ ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos i výbornou schopnost psát odborný text se všemi jeho náležitostmi. SOČ je každoročně vyhlašována jako soutěž talentovaných středoškoláků v jednom z 18 vědních oborů a jejím organizátorem je Národní pedagogický institut ČR. Letos ve školní přehlídce před porotou složenou z učitelů GJO své práce obhajovali:

– v oboru Chemie (3): Vojtěch Vavřina (Účinnost vybraných extrakčních metod na extrakci proteinů ze jmelí bílého)

– v oboru Biologie a vědy o Zemi (4): Jakub Šálek (Mapování diverzity lišejníků v Kutné Hoře na Mlýnech v oblasti bývalého kamenolomu poblíž řeky Vrchlice),

– v oboru Molekulární biologie (5): Andrea Prokopová (Bakterie a jejich princip přežívání v hostitelské buňce na konkrétním příkladu Salmonella enterica),

– v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času (14): Kateřina Peková (Rozdíl mezi dětskou myslí a myslí dospělého člověka ve stresových situacích),

– v oboru Historie (16): Ema Bulandrová (Odsouzení a rehabilitace divizního generála Rudolfa Bulandra) a Tereza Silvestrová (Historie bývalého památníku Antonína Švehly ve Ždánicích)

– a v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory (17): Vanesa Borovičková (Ager fidei), Kristýna Myřátská (Jak se stát rabínkou), Markéta Zachová (Trestní řízení ve věcech mladistvých)

Vedoucími těchto soutěžních prací byli I. Gembiczká, P. Němeček, P. Flachs, R. Bartoníček, Z. Maňák a L. Provaz. S výjimkou práce z psychologie všechny postoupily do krajské přehlídky, která se uskuteční 21. dubna 2023 opět na GJO.

Gratulujeme všem účastníkům školního kola a postupujícím držíme palce!

Lukáš Provaz, foto Petr Flachs

Publikováno v kategorii Různé.