Výsledky školního kola soutěže SOČ

Dne 25. března se na GJO uskutečnilo školní kolo  Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a formě. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do školního kola soutěže SOČ právě ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní odborného textu. Letos byly nominovány tyto práce:

– Kateřina Rosická (V8A): Vlastnosti bleskových výbojů v zimním období nad severní Evropou (obor č. 2 – Fyzika)

– Kateřina Melounová (V8A): Využití plynové chromatografie při analýze konzumních alkoholických nápojů (obor č. 3 – Chemie)

– Josef Král (V8A): Hypotyreóza u psů (obor č. 4 – Biologie)

– Vojtěch Charvát (C4A): Adenokarcinomy tlustého střeva (obor č. 6 – Zdravotnictví)

– Dominika Rudolfská (C4A): Pinot Noir na Kutnohorsku (obor č. 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství)

– Eliška Moravcová (V8A): Mykotoxiny v plísňových sýrech (obor č. 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství)

– Jan Sixta (C4A): Výchovné styly pedagogů z pohledu pubescentů a adolescentů (obor č. 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)

– Markéta Dušátková (C4A): Genderové rozdíly a sexualita v reklamě (obor č. 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)

– Martin Smitka (C4B): Život mlynáře Jana Klofáče (1903–1980) a historie mlýna čp. 52 v Ratajích n. S. (obor č. 16 – Historie)

– Tereza Marhanová (C4A): Komunální volby města Kutná Hora 2014 a 2018 (obor č. 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)

– Lubor Šída (C4B): Vývoj kryptologických metod (obor č. 18 – Informatika)

 

Soutěžící své práce představili přítomným divákům a porotě, kterou tvořili P. Němeček (předseda), I. Gembiczká, R. Olivová, M. Suková, Z. Oliva, I. Čepková, M. Vaňková a L. Provaz. Porota posoudila jak samotné práce, tak především jejich „obhajoby“ a schopnosti autorů reagovat na dotazy a připomínky. Následně byli jako nejlepší vyhlášeni K. Rosická, K. Melounová, V. Charvát, E. Moravcová, T. Marhanová a L. Šída, kteří tak postupují do krajského kola. To se bude konat 30. dubna na naší škole.

Všem děkujeme za výbornou reprezentaci GJO a postupujícím přejeme úspěchy v krajském kole.

Lukáš Provaz

foto Zdeněk Oliva

SOČ 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno v kategorii Různé.