XV. Republikový sněm České středoškolské unie

Před letními prázdninami proběhl XV. Republikový sněm České středoškolské unie. Jeho součástí byla i volba pětičlenného předsednictva. Velký individuální úspěch zaznamenal i předseda žákovského parlamentu Petr Franc.

Ještě před letními prázdninami se konal již XV. Republikový sněm České středoškolské unie, na který se sjeli studenti ze všech koutů Česka. I letos se jej zúčastnili žáci naší školy, která se poprvé dočkala reprezentace v samotném vedoucím orgánu ČSU. To bych ale poněkud předbíhal. Akce byla tentokrát rozdělena do dvou částí. Na té první měli středoškoláci možnost diskutovat s politiky mimo jiné i o maturitních zkouškách a distanční výuce. Účastnili se také workshopů o tématech nejrůznějšího druhu: od významu státních maturit a studiu v zahraničí až po ekologii nebo mladé lidi v politice.

Druhá část proběhla 6. června. Začala informováním účastníků o tom, jak si v uplynulém roce ČSU vedla, načež následovala debata na téma sexuální výchovy a jejího zanedbávání na školách. Této debaty jsem se sám zúčastnil a musím přiznat, že tolik různých názorů, perspektiv a rozdílných problémů s jedním a tím samým předmětem jsem na jednom místě v životě neslyšel. Na každé škole se objevují jiné překážky a nedostatky a na každé naopak jiné způsoby a nápady, jak s nimi pracovat. Měli jsme tak i příležitost vzájemně se podělit o zkušenosti se svými školními a městskými žákovskými parlamenty. Mimo to, že jsem takto poznal několik sympatických jedinců, musím říci, že tato diskuse byla opravdu obohacující.

Celou akci uzavřela volba nového vedení ČSU. Do pětičlenného předsednictva byl zvolen student naší školy Petr Franc (C3B), který do té doby figuroval jako člen týmu. Petrova kandidatura se mezi delegáty škol, kteří předsednictvo volili, setkala s kladným ohlasem a nyní již se svými kolegy pracuje na mnoha projektech, které ČSU v budoucnu na podporu a pomoc českým středoškolákům představí.

Prokop Němeček (C2B)

(foto: ČSU)

Publikováno v kategorii Různé.