Zájmové kroužky na GJO

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023

Na kroužky se můžete přihlašovat přímo u vedoucích kroužků, na španělštinu v sekretariátu školy.

Vedoucí kroužku Název/zaměření Den + čas 
Zdeněk Licek Pěvecký sbor/kulturní a prezentační akce školy Pátek 13:50-15:20 
Tomáš Suk Sportovní hry – basketbal Pátek 13:30 – 15:00 
Zdeněk Oliva Programování a práce s HW Podle dohody se zájemci 
Marek Mann Lezení na umělé stěně Pondělí 16:05 – 17:30 
Š. Králová, M. Peková Dramaťák Čtvrtek 16:00- 17:30 
Petr Němeček Futsalová liga Pátek 13:30 – 15:00 
Hana Wiesnerová Kinball Podělí 16:00 – 17:30 
Z. Oliva, M. Mann Fotografický kroužek Středa 16:05-17:30 
P. Němeček, O. Šíla, P. Flachs, V. Kapitánová Labiny Úterý 16:00 – 17:30 
Ivo Šanc Kroužek španělštiny Středa16:00 – 17:00 
Starší studenti vedou mladší  Zdravotnický kroužek   Pátek 13.30 – 14:30 
Lukáš Provaz, Ilona Gembiczká, Milena Krumphanzlová Klub mladých diváků (4 večerní představení v Praze za školní rok) Dle nabídky divadel 
Jan Sixta Psychologie Pondělí 13:35 – 14:20, učebna 219 (začátek 12.9.)
Publikováno v kategorii Různé.