Žákovský parlament

Něco o parlamentu

Žákovský parlament vznikl na GJO ve školním roce 2006/07 jako nástroj k prohlubování informovanosti žáků GJO o dění na škole i jako nástroj k otevřenosti v komunikaci mezi žáky a vedením školy. Každá třída v něm má po dvou volených zástupcích.