Debatní klání ve škole

Dne 11. února 2019 se konalo školní kolo soutěže Studentská Agora. Zúčastnily se ho týmy V7A, C3A a C3B. Moderátorem byl Zdeněk Maňák.

Odbornou porotu zastupovali z řad učitelů Ilona Gembiczká a Kristýna Tvrdá, z řad studentů Jorika Maňáková, Klára Bílková, Štěpánka Schreierová, Lubor Šída, Anna Michalčíková a Tereza Šranková.

Jako tradičně se každé debatní klání skládalo ze tří kol. Během debat se hodnotila jak věcnost argumentů, tak i jejich pravdivost a relevantnost. Porota také hodnotila řeč těla a způsob mluvy debatérů. Všechny tři týmy ukázaly různou připravenost, argumentační schopnosti i znalost zadaných témat. Po ukončení debatních klání porota vyhlásila nejlepší debatéry tohoto klání: Karla Žertová, Petr Linhart a Václav Hlaváč.

Mezi týmy se po konečném součtu bodů  na 3. místě umístila C3A, na 2. místě C3B a vítězství si odnesla V7A. Ze všech týmů byla vybrána desítka nejlepších debatérů, kteří budou v květnu reprezentovat GJO v krajském kole.

Zdeněk Maňák

Publikováno v kategorii Základy spol. věd.