Dotazník Klima školy

Děkujeme všem rodičům a žákům, kteří vyplnili dotazník Klima školy. Jejich názor nás zajímá, neboť kvalitní klima je jedním z klíčových znaků efektivní školy.Každá škola má své specifické klima, které nevzniká samo o sobě, ale je výsledkem dlouhodobého procesu na úrovni komunikace a interakce mezi všemi aktéry vzdělávání. Zjednodušeně řečeno jde o to, jak se žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci ve škole cítí, jaké jsou jejich mezilidské vztahy a vazby a zda existují hodnoty, které všichni společně sdílejí a které svým chováním respektují. Nejde tedy primárně o hodnocení konkrétních vyučujících, ani o sbírání připomínek a námětů např. na vylepšení jídelníčku ve školní jídelně. (K hodnocení konkrétních předmětů či vyučujících slouží dotazníky, které pravidelně zadáváme na konci třetího a čtvrtého ročníku a vedoucí školní jídelny sbírá zpětnou vazbu v dotaznících pro první ročníky.)

Digitální verzi dotazníku na klima školy jsme zvolili s ohledem na jeho okamžité zpracování. Nechám na Vašem posouzení, jak jsme jako celek dopadli. Já si myslím, že velmi dobře, což ovšem neznamená, že není prostor k dalšímu zlepšování. Osobně mě potěšil i výsledek zpětné vazby našich učitelů, neboť deklarovaná příjemná a tvůrčí atmosféra na pracovišti je zárukou, že naše škole „neusne na vavřínech“, ale bude se dále rozvíjet.

Zpracované výsledky dotazníku

Vladislav Slavíček
ředitel

Publikováno v kategorii Různé.