Filozofický projekt 2024

Na Gymnáziu Jiřího Ortena se dne 7. 6. 2024 v kulisách majestátního Kolosea v Římě konal v rámci výuky ZSV nezapomenutelný filozofický souboj, do kterého se s velkou motivací pustili studenti tříd C3B, C3A a V7A.

Během čtyřhodinové konference na téma Život a smrt se studenti těchto tříd proměnili v historické či stále žijící filozofy a s vášní diskutovali o nejtěžší otázce lidské existence: o životě a smrti.

Přípravy na tuto velkou událost byly rozděleny mezi několik skupin studentů, z nichž každá hrála klíčovou roli v přeměně naší hudebny v arénu hlubokých myšlenek.

Analytická skupina se ponořila do myšlenek slavných filozofů a formulovala jejich definice života a smrti. Mediální skupina se chopila digitálního prostoru, vytvořila prezentace, panely, videozáznam a zajistila online streamování konference, čímž umožnila širšímu publiku sledovat tento intelektuální souboj. Realizační tým s pečlivostí a precizností proměnil hudebnu ve vhodný prostor pro filozofickou debatu, podobající se římskému Koloseu. Vyhodnocovací skupina se zaměřila na spravedlivé hodnocení argumentů a výkonů jednotlivých filozofů.

Výtvarná skupina dodala Koloseu umělecký nádech a vytvořila mimo jiné propagační plakáty, které upoutaly pozornost k této jedinečné události.

Na pomyslném pódiu našeho Kolosea se shromáždili velikáni filozofie: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Søren Kierkegaard, Aristoteles, Rúmí, Platón, český fenomén – který pouze možná existoval – Jára da Cimrman, Martha Nesbaum, Buddha a Sókratés.

 Po úvodních videích, která propojila filozofické postoje s osobními zkušenostmi, se filozofové ponořili do hluboké diskuse o životě a smrti. Každý z nich sdílel příběhy ze svého života, informace o přátelích a nepřátelích, čímž vnesl do abstraktních témat lidský rozměr. Publikum s napětím sledovalo, jak se myšlenky Aristotela prolínají s historkami z Cimrmanova života, jak se Camusova úvaha o absurditě snoubí s myšlenkami Kierkegaarda a jak Buddhovo učení o utrpení rezonuje s moderními problémy.

Atmosféra v Koloseu byla přátelská a mnoho studentů se aktivně účastnilo filozofických úvah. Argumenty se srážely, myšlenky se proplétaly a z publika se občas ozývaly hluboké myšlenky souhlasu i nesouhlasu. Bylo to fascinující divadlo myšlenek, kde se střetávaly různé epochy, kultury a vnímání světa. I když někteří studenti na počátku projektu pochybovali o jeho přínosu a někteří dokonce zvažovali žádost o jeho zrušení, nakonec se jim podařilo překonat počáteční váhání a s nadšením se pustili do příprav projektu. Náročná cesta plná usilovné práce a obětování volného času vedla studenty třetího ročníku k hlubšímu pochopení problematiky života a smrti, převážně přes filozofy, kteří museli tato témata nejvíce studovat. Příprava sloužila také jako příležitost k rozvoji klíčových životních dovedností. V rámci přípravy projektu se studenti naučili zodpovědnosti, efektivní spolupráci v týmu, řešení problémů a kritickému myšlení. Diskuse vzbudila relativně velký zájem a přilákala vcelku široké publikum. Kromě pedagogů a studentů Gymnázia Jiřího Ortena se do hudebny, proměněné v Koloseum, a do auly, kde byl stream promítán, dostavili i další zájemci, kteří s nadšením sledovali bitvu myšlenek.

Po zajímavé, zhruba čtyřhodinové, debatě v Koloseu, kde se střetli titáni filozofie, přišel čas na vyhlášení vítěze. Studenti a pedagogové s napětím očekávali, kdo vyhraje. Mezi favority patřili Jára da Cimrman v podání Simony Romové, která si svým výkonem zasloužila i cenu publika, a Aristoteles v podání Kristýny Novotné. Tito filozofové si získali publikum svými hlubokými myšlenkami. Nicméně korunu vítěze si odnesl nakonec Albert Camus v podání Aničky Vankové. Její brilantní interpretace Camusova myšlení, plná vášně a přesvědčivých argumentů, uchvátila pedagogy i publikum. Anička dokázala zprostředkovat jeho pojetí absurdity a smyslu života s takovou hloubkou a autenticitou, že se stala hvězdou akce.

Filozofický souboj v Koloseu se stal nezapomenutelnou událostí, kterou si zajisté budou naši budoucí maturanti nést v sobě ještě velmi dlouho. Studenti předvedli úctyhodné výkony a dokázali, že i s náročnými tématy se dá pracovat kreativně a s nadšením. Tato jedinečná událost bezpochyby zanechala hluboký dojem na všechny zúčastněné a pomohla nám rozvinout do života organizační a filozofické schopnosti.

Jan Novák, C3B

Fotogalerie zde:

Publikováno v kategorii Různé.