Fotokroužek na jaře

V jarních měsících tohoto roku se toho událo poměrně dosti. Stali jsme se autory fotografií pro obálku časopisu Krásné město, který vydává město Kutná Hora.

Černobílé fotografie jsou umístěny vždy na titulní a poslední stránce. První dvě fotografie patří do prvního čísla ročníku 2017.


V soutěži Fotograf roku 2016, časopisu Foto Video jsme se jako škola umístili na třetím místě a kategorii Makro vyhrála svým snímkem Martina Veberová, která byla rovněž redakcí časopisu pozvána na předávání cen.


Věnujeme se také návštěvám kulturních akcí. Jednou z nich byla vernisáž našeho externího učitele, fotografa Richarda Beneše v Praze.
Každý měsíc již druhým rokem přispíváme fotografiemi do Kutnohorského deníku a obměnili jsme také snímky v naší galerii „na schodech“.


Minulý víkend jsme připravili s členy Pentax klubu malý plenér v oblasti rybníka Svěcený v Předbořicích. Plenér byl věnovaný fotografii krajiny, doplněné výtečným obědem v restauraci Rybářská Bašta. Pánové Beneš a Šimánek ukázali našim žákům některé finesy krajinné fotografie. V neděli pak následovala přednáška o možném zpracování výše uvedených fotografií. No, a co je důležité, všichni jsme se dobře bavili. A to nám, doufáme, vydrží nejméně do konce školního roku.

To vše by ovšem nebylo možné bez podpory pana ředitele a také každoročních sponzorských darů, které nám nezištně poskytuje společnost ICZ a.s.

J. Č. a Z. O.

Publikováno v kategorii Různé.