Nový Klub mladých diváků

Již je možné přihlásit se do KMD na příští rok

KMD_prihlaska

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat panu Provazovi (kabinet CJ+ZSV – č. dveří 231)

Publikováno v kategorii Různé.