Krajská přehlídka SOČ 2022

Orientační plán
Školní jídelna
Poroty a obory
Navigace a kontakty
Proplacení jízdného
Přehled zúčastněných škol
Obhajoba

Propozice krajské přehlídky:

Krajská přehlídka SOČ se uskuteční na Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře v pátek 22. dubna 2022. Tento termín jsme zvolili s ohledem na státní maturity a studijní volno maturantů. Prezence proběhne od 8:00 do 8:45 hod. Následně bude v 9:00 hod. v aule školy krajská přehlídka slavnostně zahájena. Obhajoby ve všech oborech začnou v 9:30 hod., přičemž na každou je vyčleněno 15 minut. Vyhlášení výsledků ve všech oborech proběhne v 13:30 hod. opět v aule školy.

Do krajského kola postupují z každého oboru maximálně dvě práce z kola školního, které odpovídají kritériím letošní informační brožury. Podrobné informace i brožuru naleznete na www.soc.cz. Do celostátního kola postupuje jedna práce za každý obor.

Výsledková listina