Prezence a proplacení jízdného

Proplacení jízdného

  • Organizátoři SOČ proplácí jízdné dle doložených jízdenek nebo faktur za dopravu
  • Dokumenty je nutné předložit v učebně školy č. dveří 117 (přízemí od schodiště doleva) – paní Ing. Jana Ševcová
  • Cestovní příkazy jsou v této místnosti propláceny jak pro porotce, tak i pro studenty a jejich pedagogický doprovod

Prezence

Prezence porotců proběhne v učebně školy č. dveří 117 (přízemí od schodiště doleva).
Prezence studentů a pedagogického doprovodu proběhne ve vestibulu školy (přízemí, hlavní vchod)