Maturita

Školní rok 2021/2022

Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní termín:  1. 12. 2021

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2022

Volba předmětů maturitní zkoušky + příklady

CJL – školní seznam literárních děl; pokyny pro žáky (termín odevzdání: 31. 03. 2022)

Zkušební témata jednotlivých předmětů najdete na Moodlu v kurzu MZ 2022.

Písemná práce:

Český jazyk a literatura:
– minimální rozsah textu: 350 slov
– délka konání: 120 minut
– počet témat: 6
– způsob záznamu vytvářeného textu: ručně psaný text
Cizí jazyk:
– minimální rozsah textu: 200 slov
– délka konání: 90 minut
– počet témat: 2
– způsob záznamu vytvářeného textu: ručně psaný text

Ústní zkouška:
– délka přípravy (pro všechny předměty): 15 minut

Vyhláška 177/2009 Sb.
Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přezkoumání průběhu a výsledků MZ: Zákon 561/2004 Sb. – § 82 a Vyhláška 177/2009 Sb. – § 51 odst. 6

Oficiální stránky maturitní zkoušky – zde najdete všechny potřebné informace včetně testů z minulých let