Maturita

Školní rok 2019/2020

Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní termín:  2. 12. 2019

Předměty maturitní zkoušky pro rok 2020

Školní seznam literárních děl pro ÚZ SČ; pokyny pro žáky

Kritéria hodnocení společné části (platná pro šk. r. 2018/2019)  (pro lepší představu doporučejeme použít maturitní kalkulačku, výsledek je však neoficiální)

Pravidla pro hodnocení profilových zkoušek

Materiály k maturitě z jednotlivých předmětů najdete na moodlu.

Vyhláška 177/2009 Sb., Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přezkoumání průběhu a výsledků MZ: Zákon 561/2004 Sb. – § 82 a Vyhláška 177/2009 Sb. – § 51 odst. 6

Oficiální stránky maturitní zkoušky – zde najdete všechny potřebné informace včetně testů z minulých let