Informace – služby

Informace o službách studentům a o možnostech mimoškolní činnosti
Jméno/funkce Dveře/tel.  Informace, služby
Mgr. Petr Novotný
zástupce statutárního orgánu
252
327 586 148
Bakaláři, informace o rozvrzích a suplování, přehled akcí na škole, maturita, přijímací řízení
Mgr. Roman Bartoníček zástupce ředitele 249
327 586 122
žádosti o uvolnění z TEV, žádosti o dlouhodobé uvolnění z vyučování, maturitní plesy
PaedDr. Jana Budajová výchovná poradkyně 310
327 586 130
poradenství při volbě povolání, metodik prevence
Mgr. Ilona Gembiczká výchovná poradkyně 231
327 586 134
poradenství pro neprospívající studenty (specifické poruchy učení)
Gabriela Papoušková sekretářka 250
327 586 111
kopírování na studentské kopírce (založení účtu, dobíjení jednotek), možnost svázání materiálů do kruhové vazby, laminace, vydávání potvrzení o studiu, ztráty a nálezy, ostatní dotazy
Dana Černá
personalistka, pokladní
248
327 586 123
Nadační fond Gymnázia Kutná Hora, potvrzování formulářů pro OSSZ, potvrzení o studiu, evidence školních úrazů
Kamil Papoušek
školník
144
327 586 121
vydávání klíčů ke skříňkám, půjčování náhradního klíče (zastupuje G. Papoušková), otevírání tělocvičen a pronájem, hlášení vzniklých poruch a škod, vstup na školní zahradu apod.
Soňa Zuchová
vedoucí školní jídelny
138
327 586 132
přihlašování a odhlašování obědů, platby, výdej čipů
Bc. Magda Culková knihovnice 145
327 586 145
výpůjční doba je vyvěšena na dveřích školní knihovny v přízemí školy
Mgr. Jana Štrůblová předsedkyně Nadačního fondu 231
327 586 134
Nadační fond Gymnázia Kutná Hora
Mgr. Tomáš Suk,
PhDr. Petr Němeček, Ph.D.
126
327 586 128
umožnění vstupu do posilovny
Mgr. Zdeněk Licek 323
327 586 120
školní pěvecký sbor Gaudeamus
Mgr. Marek Mann 201
327 586 136
lezecká stěna
Mgr. Monika Peková
Mgr. Štěpánka Králová
323
327 586 120
dramatický kroužek
Marian Kočenda 218
327 586 125
elektrotechnický kroužek