Školní poradenské pracoviště

 
Ilona Gembiczká Jana Budajová

Pracovní náplň výchovných poradkyň

 • poradenská služba zaměřená na
  • profesní orientaci žáka po ukončení středoškolského studia
  • výběr konkrétního studijního oboru na vysoké škole
  • řešení studijních problémů žáků
  • vytipování vhodné odborné péče pro žáky se specifickými problémy
 • poskytování konzultací studentům řešícím složité životní situace (ve škole, v rodině, mimo školu s vrstevníky apod.)
 • pomoc cizincům – uchazečům o studium – při zvládání jazykové bariéry během přijímacích zkouškách
 • poskytování poradenské služby cizincům – žákům GJO – v celém průběhu studia
 • zprostředkování odborné poradenské služby v oblasti psychologické, terapeutické, speciálně pedagogické a sociální diagnostiky
 • poskytování individuálních konzultací zákonným zástupcům uchazečů o studium či žáků GJO
 • činnosti zaměřené na prevenci rizikového chování
 • vedení agendy v oblasti výchovného a kariérního poradenství
Krizový plán Školní program proti šikanování